Doelgroep Doelgroep

Pratica heeft de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld: verslavende middelengebruik en doorlopend agressief gedrag. In het kader van gespecialiseerde zorg (kunnen) leveren heeft Pratica verder haar doelgroep afgebakend. De doelgroep leeftijd is vastgesteld tussen ongeveer 7 tot 30 jaar, Pratica richt zich voornamelijk op jongeren en jongvolwassenen. Het over de volgende cliëntgroepen:

  1. Lichtverstandelijke beperking (LVB)
  2. Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  3. Verstandelijke beperking
  4. Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen

1. Lichtverstandelijke beperking (LVB)

Het gaat hierbij om mensen met beperkingen in zowel de cognitieve ontwikkeling als adaptieve vaardigheden (sociaal aanpassingsvermogen). Meer specifiek verstaan we onder adaptieve vaardigheden; de conceptuele (lezen, schrijven en rekenen), sociale (communiceren en sociale problemen oplossen) en praktische vaardigheden (persoonlijke verzorging etc.) LVB gaat vaak gepaard met ernstige gedragsproblemen, maar ook verslaving en schooluitval. Daarnaast is sprake van problemen op vlak van (abstract) denken, leren en ook oplossen van problemen. Er is (vaak )sprake van moeite met het begrijpen van taal en moeite met sociale en praktische vaardigheden.

2. Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Het gaat hierbij om mensen met beperkingen in zowel de cognitieve ontwikkeling als adaptieve vaardigheden (sociaal aanpassingsvermogen). Meer specifiek verstaan we onder adaptieve vaardigheden; de conceptuele (lezen, schrijven en rekenen), sociale (communiceren en sociale problemen oplossen) en praktische vaardigheden (persoonlijke verzorging etc.) LVB gaat vaak gepaard met ernstige gedragsproblemen, maar ook verslaving en schooluitval. Daarnaast is sprake van problemen op vlak van (abstract) denken, leren en ook oplossen van problemen. Er is (vaak )sprake van moeite met het begrijpen van taal en moeite met sociale en praktische vaardigheden.

3. Verstandelijke beperking

Het gaat hierbij om mensen met een beperkt intellectueel functioneren die ontstaan is voor de 18de levensjaar. Er is sprake van minder sociaal (zelf)redzaamheid. We spreken van verstandelijke beperking bij een IQ-score onder de 75. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichte (lvb), matige (IQ-score 35 tot 50), ernstige (IQ-score 20 tot 35) en zeer ernstige (IQ-Score minder dan 20) verstandelijke beperking. Dit kan op verschillende manieren ontstaan, denk aan: erfelijkheid, een syndroom of stoornis, problemen tijdens de zwangerschap of bevalling. Het gevolg hiervan is dat deze mensen zijn aangewezen op steun vanuit hun omgeving, aangevuld met professionele ondersteuning en begeleiding. Het gaat vaak om ondersteuning op het vlak van: communicatie (taal, lezen, schrijven), zelfverzorging (ADL), sociale en relationele vaardigheden en (zelfstandig) wonen. Ook is er vaak sprake van een minderwaardig gevoel over zichzelf en bijkomende psychische klachten

4. Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen

Gedragsstoornissen hebben betrekking op kinderen of jongeren die minimaal 6 maanden lang opstandig, vijandig, negatief of gewelddadig gedrag vertonen. Oorzaken kunnen erfelijke afwijkingen zijn maar de omgeving en opvoeding speelt vrijwel altijd een rol. Het gaat vaak om kenmerken of symptomen als; verzet tonen, niet goed aanspreekbaar zijn, niet willen luisteren, schelden, slaan, liegen, vernielen en gewelddadigheid. Het gevolg hiervan is vaak een leerachterstand, emotionele moeilijkheden of buitengesloten worden door anderen. Ontwikkelingsstoornissen zijn neurologische of psychische aandoeningen die de normale ontwikkeling van kinderen of volwassenen belemmert. Het gaat om problematiek die alle factoren in de ontwikkeling beïnvloed. Conform de DSM-V zijn 5 neurobiologische ontwikkelingsstoornissen onderscheiden namelijk; aandacht efficiënte/ hyperactiviteit stoornis (ADHD, ODD en CD), autisme spectrumstoornissen, verstandelijke beperkingen, communicatiestoornissen, motorische stoornissen en Tic stoornissen. De meest bekende stoornissen zijn ADHD en ASS. Aanpassingen in de school, thuis of werkomgeving zijn erg belangrijk om er voor te zorgen dat mensen minimaal last hebben van hun beperkingen. Wij ondersteunen dan ook in het ontdekken van hun eigen sterke kanten om zo zich beter te kunnen ontwikkelen.

Bel
030 265 83 32
E-mail
info@pratica.nl
Locatie
Pallas Athenedreef 25, 3561 PE Utrecht