Kerncompetenties

Pratica houdt zich vanaf oprichting bezig met het creëren en behouden van een onderscheidende factor. Het gaat in deze dan ook om hetgeen wat ons uniek maakt danwel wat we goed kunnen. Het gaat om de volgende kerncompetenties.

Cliëntvolgend systeem
Pratica gelooft er in dat een cliënt niet in een systeem moet passen. Sommige cliënten passen niet in kant en klare format en werkwijze van dagbesteding. Ze functioneren slecht of niet in groepen waardoor ze niet naar een dagbesteding kunnen. Wij geloven er in dat een cliënt niet hoeft te passen, wij zorgen ervoor dat de groep, dagbestedingsactiviteiten en begeleidingswijze aansluit bij de cliënt. Hiertoe zijn we bereid om expertise in huis te halen, samenwerkingen aan te gaan of intensieve begeleiding te bieden. Daar waar nodig in kleine groepsverband, daar waar nodig individueel of zelfs in tweetallen.

Omgaan met verschillen
Pratica biedt iedereen de ruimte om zichzelf te zijn en zijn eigen waarden en normen mee te nemen naar dagbesteding. Zo houden wij afhankelijk van (aanwezige) cliëntsamenstelling rekening met bijvoorbeeld andere dan Nederlandse feestdagen of eetgewoonten.

Afwisselend activiteitenaanbod
Pratica streeft er naar om afwisseling en uitdaging te bieden. Naast de vertrouwde ritme, regelmaat en structuur zorgen wij ervoor dat we niet vasthouden aan gewoonten. We bieden gevarieerde programma aan en zorgen ervoor dat we vernieuwingen aangaan. Zo zorgen we ervoor dat er voor ieders wil wat is, er wordt een groepssfeer gecreëerd waarbij cliënten leren om (binnen de comfort/stretch zone) zichzelf te ontplooien en eigen talenten en interesses ontwikkelen.

Bel
030 265 83 32
E-mail
info@pratica.nl
Locatie
Pallas Athenedreef 25, 3561 PE Utrecht