Werkwijze & methodiek Werkwijze & methodiek

Bij Pratica Dagcentrum implementeren we drie verschillende methodieken op de werkvloer. De methodieken gebruiken wij afwisselend, gericht op de cliënt en de situatie. Onze begeleiders interpreteren deze methodieken op eigen wijze en combineren deze met hun eigen persoonlijke begeleidingsstijl. Hierdoor zijn onze begeleiders authentiek, betrokken en werken zij op maat. Onze begeleiders kunnen switchen van een directieve begeleidingsstijl, naar een meer participerende begeleidingsstijl en alles wat daartussen zit. Voor de ene cliënt betekent het dat de zelfstandigheid wordt benadrukt, terwijl een andere cliënt meer nabijheid en sturing nodig heeft.
De volgende drie methodieken zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden veelvuldig gebruikt in de zorg.

 • Geef me de vijf is een methodiek, gericht op het begeleiden met mensen met autisme. Deze methodiek bestaat uit vijf pijlers (Geef me de 5, 2022)
  • Autisme begrijpen
  • Positief contact
  • Basisrust creëren
  • Problemen oplossen
  • Ontwikkeling bevorderen
 • Gentle Teaching is een methodiek, gericht op de ontwikkeling van onvoorwaardelijke relaties. Wanneer de relatie met een kind of volwassene met een beperking of aandoening onvoorwaardelijk is, kunnen we hem op een veilige en liefdevolle manier helpen problemen op te lossen zonder dat het voor hen of de omgeving schadelijk is (Gentle Teaching, 2022).
 • Triple C is een methodiek, dat als doel heeft om ‘het gewone leven’ te ervaren met alles wat daarbij hoort zoals een plek waar je je thuis voelt, mensen waarop je kan bouwen en een betekenisvolle invulling van de dag (Triple C, 2022).

Ondersteuningsplan & evaluatie

Tijdens de intake wordt in kaart gebracht wat de hulpvraag van de cliënt is. Daarbij wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. De hulpvraag wordt omgezet in concrete doelen, die worden beschreven in het persoonlijke ondersteuningsplan. Elk halfjaar vindt er een evaluatie plaats, waarbij ouders, verzorgers en eventueel ambulant begeleiders worden uitgenodigd. Er wordt gekeken of de gestelde doelen zijn gehaald, deze worden zonodig bijgesteld of aangepast zodat er in het komende halfjaar kan worden gewerkt aan nieuwe doelen. Tussentijds is het altijd mogelijk om een gesprek aan te vragen. Het team van begeleiders zal ouders en verzorgers gedurende het halfjaar intensief contact houden. Ons team staat altijd open voor feedback en verbeterpunten, om zo samen met het thuisfront te zorgen voor werkende begeleidingsstijl en wijze.

https://www.geefmede5.nl/methodiek/zorg

https://www.gentleteaching.nl/gentle/nl/

https://www.asvz.nl/specialismen/triple-c/

Bel
030 265 83 32
E-mail
info@pratica.nl
Locatie
Pallas Athenedreef 25, 3561 PE Utrecht