Cliëntenraad Cliëntenraad

In de wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is bepaald wat de taken en rechten van de cliëntenraad zijn, in dit kader is de Reglement van Pratica bv samengesteld.

De cliëntenraad verleent zich tot het meedenken en adviseren over de bestaande dienstverlening. Meer specifiek gaat het dan om onder andere; de plannen voor (nieuwe) vormen van hulpverlening en beleid(vorming) van Pratica bv. Ook denkt zij mee over wat goed gaat of beter kan of zou moeten.

De cliëntenraad vergadert minimaal 2 maal per jaar, waarbij indien van toepassing de directie uitgenodigd wordt om mee te luisteren. Minimaal 1 maal per jaar wordt het jaarverslag gepresenteerd aan de directie. Deze wordt uiterlijk in mei van het opvolgend jaar ook gepubliceerd op de website.

Onderwerp van deze vergadering is minimaal:

  • De plannen van Pratica bv
  • Eventuele vragen/opmerkingen van cliënten
  • Bewaking en kwaliteitsverbetering

De cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de zorgaanbieder de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten, die gebruik maken van de zorg en diensten van de zorgaanbieder.

De cliëntenraad

  • is spreekbuis voor cliënten;
  • bewaakt de rechten van cliënten en behartigt hun gemeenschappelijke belangen;
  • adviseert gevraagd en ongevraagd aan de aanbieder, met als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Voor vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties over kunt u te allen tijden contact opnemen met de cliëntenraad, via e-mailadres: clientenraad@pratica.nl

Wanneer u inhoudelijk over uw eigen situatie of die van uw verwanten wilt spreken, kunt u contact opnemen met de begeleiders van dagbesteding of de persoonlijke begeleider. Mocht dit geen oplossing bieden kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, via e-mailadres: klachten@pratica.nl

Wilt u deel uitmaken van de cliëntenraad en/of een bijdrage leveren aan de belangenbehartiging? Laat van u horen en vraag naar de mogelijkheden..

Bel
030 265 83 32
E-mail
info@pratica.nl
Locatie
Pallas Athenedreef 25, 3561 PE Utrecht